Prelekcje dla rodziców

MODA NA NIE UCZENIE SIĘ

 

 • Ukazanie rodzicom w jakiej sytuacji znajduje się szkoła, nauczyciele kiedy motywacja uczniów do nauki jest bardzo niska

 • Wskazanie na rolę rodziców w tym ważnym procesie motywacji dziecka do nauki

 • Postawienie pytań dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić. Co zrobić, żeby było inaczej? Czy moje dziecko ma zaspokojone wszystkie podstawowe potrzeby – teoria A.Maslowa.

 • Jak jest a jak być powinno.

 
AGRESJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 • Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie się dzieci

 • Formy przemocy i agresji w szkole

 • Ukazanie roli domu i rodziców na wpływ zachowań naszych dzieci

 • Uświadomienie rodzicom, że tylko efektywna współpraca ze szkołą może przynieść oczekiwany sukces

 • Wpływ grupy rówieśniczej na zachowanie dzieci i młodzieży

 
ŻYCIOWE PUŁAPKI: alkohol, narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc

 

 • Uświadomienie rodzicom na czym polega uzależnienie i jaki jest jego mechanizm

 • Wskazanie czym są narkotyki, dopalacze

 • Ukazanie; Po czym mogę poznać , że moje dziecko bierze narkotyki?

 • Dlaczego młodzież sięga po używki : alkohol , środki psychoaktywne

 • Uwrażliwienie rodziców na zjawisko cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci